Informatie over Corona
EETteamASSEN

Voor vragen rondom eten

Het EETteamASSEN voorziet in een laagdrempelige, professionele voorziening voor ouders en hun kinderen, die te maken hebben met vragen rondom het eten. Ook kunnen zorgverleners vragen stellen. Deze vragen worden multidisciplinair besproken. Het EETteamASSEN bestaat uit de volgende disciplines: kinderdiëtist, orthopedagoog, preverbaal logopedist, (kinder-)fysiotherapeut.

Wanneer u een kind heeft dat al langere tijd niet goed eet, dan maakt u zich misschien zorgen over de gezondheid van uw kind. Als de jeugdarts, huisarts of kinderarts denkt dat het nodig is om dit eetprobleem te behandelen, verwijst hij u naar het EETteam.

Ook kunt u op eigen initiatief contact zoeken met het EETteamAssen.

Eetproblemen en overgewicht kunnen veel impact hebben op de gezinssituatie en kunnen uitzichtloos lijken. Toch zijn ze met de juiste aanpak vaak goed op te lossen. Het Eetteam wil u en uw kind daarbij graag ondersteunen. Het doel van de begeleiding door het Eetteam is te zorgen voor een goede groei en ontwikkeling van uw kind. Kortom, een kind dat ‘lekker in zijn vel’ zit.

Het EETteam onderzoekt en behandelt kinderen van 0-18 jaar. Indicaties voor verwijzing zijn:

 • Moeite met drinken uit de borst of fles bij baby’s
 • Moeite met de overstap naar vaste voeding of grovere stukjes
 • Veel verslikken, eten ‘hamsteren’ in de wangzak of eten uitspugen
 • Onvoldoende gewichtstoename, zonder direct aanwijsbare oorzaak
 • Gebruik van sondevoeding, waarbij de vraag is hoe deze kan worden afgebouwd
 • Kieskeurig eetgedrag, waardoor de voeding onvolwaardig is
 • Traumatische gebeurtenissen die hun weerslag hebben op het eetgedrag en gewicht
 • Onverzadigbaar eetgedrag, waardoor een kind overgewicht/obesitas ontwikkelt
 • Overgewicht, waarbij multidisciplinaire behandeling gewenst is
 • Eetbuien of lijngericht eetgedrag bij pubers
 • Fixatie op gezond eten
 • Enzovoort…; als u twijfelt of het een “probleem” is, kunt u altijd contact opnemen

Het EETteamASSEN is een samenwerking tussen Diëtistenpraktijk Drenthe, de Molengaard Kinderfysiotherapie, Logopedisch Centrum Noord, Accare, GGD Drenthe en de kinderartsen van het WZA.

Werkwijze

Uw kind kan bij het EETteam worden aangemeld op verwijzing van een arts. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts, jeugdarts of kinderarts zijn. Nadat u uw kind heeft aangemeld krijgt u van ons een vragenlijst en een eetdagboek toegestuurd. Het eetdagboek en de vragenlijst vormen de basis voor de afspraak. Na de eerste afspraak wordt bekeken welke leden van het EETteam belangrijk zijn voor de behandeling van uw kind.

Hoe kunt u het EETteamASSEN bereiken?

Het EETteam is bereikbaar via telefoon (0592-820202) en mail (aanmelden@eetteamassen.nl). U kunt ook de website van het EetTeamAssen bezoeken

De afspraken zijn op donderdagmiddag aan de Molenstraat 271.

De intakes worden gedaan door een kinderdiëtist en een orthopedagoog. Na de intake wordt samen met u bepaald hoe het vervolgtraject zal zijn.

Kosten

Vergoeding van de behandeling door de zorgverleners vindt plaats vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De psychologische begeleiding is kosteloos.