Informatie over Corona

Leveringsvoorwaarden

De diëtist houdt zich aan de afspraken van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), waar wij bij zijn aangesloten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de modelregeling diëtist- patiënt. Hierin staat onder andere in dat u met respect wordt behandeld en dat uw privacy wordt gegarandeerd.

De diëtisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, om deze registratie te behouden zijn regelmatig bijen nascholingen verplicht.